Sanden SANCO2 là bơm nhiệt thân thiện với môi trường nhất hiện nay

Sanden Sanco2 water heater heat pump sử dụng môi chất làm lạnh tự nhiên CO2 hay R744. Đây được xem là chất làm lạnh có nhiều tính năng ưu việt, là môi chất làm lạnh tương lai và được đánh giá là thân thiện môi trường hàng đầu hiện nay được sử dụng cho máy bơm nhiệt.

Chỉ số đánh giá thân thiện môi trường của các chất làm lạnh

Theo đó, trong nỗ lực bảo vệ tầng ôzôn của Nghị định thư Montreal 2006, tất cả các chất vlàm lạnh được yêu cầu phải có Tiềm năng suy giảm tầng ôzôn hay chỉ số tác động phá hủy tầng Ozone (ODP) bằng không. Gần đây hơn, sự tập trung đã chuyển sang Chỉ số làm nóng lên Toàn cầu (GWP) của chất làm lạnh. GWP là một thước đo tiêu chuẩn về mức độ mà một chất ô nhiễm nhất định đóng góp vào sự nóng lên toàn cầu.

Chỉ số GWP của một sản phẩm gas lạnh càng cao tỉ lệ thuận với việc ảnh hưởng gây ấm lên toàn cầu của môi chất lạnh đó. Ngược lại, chỉ số GWP càng thấp cho thấy tác động ảnh hưởng đến môi trường thấp. Khi chỉ số GWP bằng 0 cho thấy sản phẩm an toàn, thân thiện và khả năng gây ảnh hưởng đến môi trường là hoàn toàn không.

GWP của một loại khí đề cập đến tổng đóng góp vào sự nóng lên toàn cầu do phát thải một đơn vị Khí đó so với một đơn vị khí tham chiếu (CO₂) – được gán giá trị bằng 1. GWP thường được đo bằng tác động của Khí nhà kính đó trong khoảng thời gian 100 năm.

Nhiều nước trên Thế giới hiện đang xem xét kỹ lưỡng GWP của chất làm lạnh và yêu cầu sử dụng chất làm lạnh có GWP thấp (thường là những nước có GWP dưới 750).

So sánh chất làm lạnh R134a và R744

R134a là chất làm lạnh được sử dụng cho Máy nước nóng bơm nhiệt phổ biến nhất hiện nay có GWP 100 năm là 1.430, cao hơn nhiều so với ngưỡng khuyến nghị là 750.

SANCO₂ water heater heat pump sử dụng chất làm lạnh CO₂ hay R744 thân thiện với môi trường với GWP chỉ là 1.

✘ R134a ✔ CO₂ hay R744
✘ Một heat pump thường chứa khoảng 650ml (1,375) R134a. ✔ Một hệ thống SANCO₂ chứa khoảng 667ml (1,43lbs) CO₂.
✘ R134a có GWP 100 năm là 1.430. ✔ CO₂ có GWP 100 năm là 1.
✘ Do đó, chất làm lạnh trong một máy nước nóng bơm nhiệt ảnh hưởng đến sự Nóng lên Toàn cầu 1.966,25 lần so với lượng CO₂ tương đương trong khoảng thời gian 100 năm. ✔ Do đó, chất làm lạnh CO₂ trong một bộ nước nóng bơm nhiệt SANCO₂ chỉ có ảnh hưởng đến sự Nóng lên Toàn cầu là 1,43 trong cùng một khoảng thời gian 100 năm

 

Điều này là minh chứng rõ nhất để thấy rằng Sanden SANCO₂ thực sự là máy nước nóng bơm nhiệt thân thiện với môi trường nhất hiện nay trên thị trường!

Quý khách có nhu cầu Máy nước nóng bơm nhiệt cao cấp Sanden SANCO2 được nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam vui lòng liên hệ:

PURE ELECTRIC VIỆT NAM

hotline: 0904 171 192

Trả lời