Tìm hiểu về chất làm lạnh

Chất làm lạnh hay môi chất lạnh là một chất hỗn hợp, thường ở chất lỏng được sử dụng trọng bơm nhiệt và chu trình làm lạnh. Môi chất lạnh được sử dụng trong chu trình nhiệt động ngược chiều để thu nhiệt từ môi trường có nhiệt độ thấp và thải nhiệt ra môi trường có nhiệt độ cao hơn

Tiêu chí lựa chọn chất làm lạnh

Áp suất

Ở một nhiệt độ nhất định, áp suất ngưng tụ là khác nhau đối với các chất làm lạnh khác nhau. Đối với một số chất làm lạnh ở nhiệt độ cao, áp suất sẽ trở nên quá cao và các thành phần bơm nhiệt thông thường không còn có thể được áp dụng. Áp suất thấp là một rủi ro khác: đối với áp suất thấp, khối lượng cần quét sẽ tăng lên. Điều này đòi hỏi các thành phần lớn hơn và do đó tăng đầu tư. Hình dưới đây cho thấy nhiệt độ bay hơi là một hàm của áp suất đối với một số chất làm lạnh thường được sử dụng.

Nhiệt độ tới hạn

Giúp giảm năng lượng cần cung cấp cho máy nén khí.

Hiệu quả năng lượng

Hiệu suất của bơm nhiệt phụ thuộc vào sự lựa chọn chất làm lạnh.

Sự an toàn

không độc hại, khó cháy và dễ nhận biết mùi khi gặp sự cố

Tính kinh tế

chất làm lạnh phải dễ sản xuất, chất lượng và dễ dàng vận chuyển để đảm bảo giá thành phù hợp khi đưa ra thị trường

Tác động đến môi trường

chất làm lạnh không làm suy giảm tầng ozon và gây ra hiệu ứng nhà kính

Ký hiệu các chất làm lạnh

Tất cả các chất làm lạnh được ký hiệu bằng một mã. Mã được bắt đầu bằng một chữ cái ‘R’ (Chất làm lạnh) và theo sau là một số.

R000-R399: Chất làm lạnh hóa học trong đó thành phần được xác định bởi số mã của chúng. Mã chung: Rxyz = R (số nguyên tử C-1) (số nguyên tử H -1) (số nguyên tử F). Chẳng hạn, R134 gồm hai nguyên tử C, 4 nguyên tử H và 4 nguyên tử F: C 2 H 2 F 4 .

R400-series: Hỗn hợp chất làm lạnh Zeotrope không có điểm bay hơi mà là phạm vi bay hơi. Sự bay hơi diễn ra không phải ở nhiệt độ cố định mà trong quá trình tăng nhiệt độ với một vài độ.

R500-series: Hỗn hợp Azeotrope với điểm bay hơi cố định.

R600-series: Chất làm lạnh hữu cơ khác.

R700-series: Chất làm lạnh vô cơ

Trên đây là bài viết tìm hiểu về chất làm lạnh hiện nay cũng như các tiêu chí khi chọn chất làm lạnh để ứng dụng phù hợp. Ở bài viết sau, Bơm nhiệt Sanden sẻ chia sẻ về chất làm lạnh được sử dụng cho máy bơm nhiệt!

Trả lời