Giới Thiệu

Tổng quan về Tập đoàn Sanden

Sanden là một tập đoàn đa quốc gia đến từ Nhật Bản, là một công ty nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ sưởi ấm và làm mát trên toàn thế giới.

Thành lập: 30 tháng 7 năm 1943

Công ty Sanden: 30 (Tại Nhật Bản), 54 (Nước ngoài)

Số lượng nhân viên: khoảng 4500 tại Nhật Bản và gần 10.000 nhân viên trên toàn thế giới

Sanden có 3 hoạt động kinh doanh cốt lõi: